Disclaimer

De teksten op Reisguide.nl worden altijd met veel plezier samengesteld. Dit gebeurt altijd op basis van eigen ervaringen. Informatie kan na publicatie veranderen. Zo kunnen prijzen wijzigen, restaurants sluiten of informatie om een andere reden niet meer van toepassing zijn. Reisguide.nl is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Niets mag van deze website in welke vorm dan ook worden overgenomen zonder mijn toestemming en een duidelijke bronvermelding.

Tenzij anders vermeld zijn alle teksten en beeldmaterialen zelf door Reisguide.nl gemaakt. Indien dit niet het geval is wordt dit er altijd bij vermeld.

Indien het een persreis betreft, Reisguide.nl is uitgenodigd of er op een andere manier sprake is van een samenwerking wordt dit altijd bij het artikel zelf vermeld.